Gå til hoved-indhold

Hvad laver man som medlem af MY veterantog i remisen?

MY veterantog er en mindre forening med cirka 20 entusiastiske medlemmer, der i stort omfang selv løser alle de opgaver, der er forbundet med at drive et veterantog.

Rent fagligt spænder vi vidt, fra deciderede håndværkere til ”kontornussere”. Det er altså ikke nødvendigt, at være uddannet hverken mekaniker eller kleinsmed for at være aktivt medlem i Hundested, men det er bestemt heller ikke nogen hindring. Er du i tvivl om, hvorvidt du ”passer ind” i vores forening, så ring og få en snak med os.

Sikkerheden er absolut i højsædet, når vi arbejder på vort materiel. Som nyt medlem vil du typisk blive sat sammen med en af de mere erfarne medlemmer, der sammen med dig, ud fra dine interesser og de foreliggende arbejdsopgaver, vil forsøge at klarlægge, hvilke arbejdsopgaver du bedst kan hjælpe med at udføre.

Vi mødes typisk et par gange om måneden, hvor vi vedligeholder vores materiel. Med cirka 10 kørselsdage, der alle ligger i sommerhalvåret er der selvsagt nok at se til, når vi mødes.

Vognene skal rengøres både ud- og indvendigt. Der skal vaskes gulv, pudses vinduer og tømmes askebægre og affaldsspande, ligesom vognene skal vaskes udvendigt.

Vognene skal også opsmøres, der skal laves sikkerhedsmæssige eftersyn, og i fornødent omfang skal komponenter udskiftes.

I vinterhalvåret, hvor vi for tiden ikke kan køre på grund af mangel på varme i vognene, udfører vi typisk de større reparationer.

I perioden 2010 til 2011 har vi gennemført et større reparationsarbejde på vores pakvogn. I første omgang har vi lavet rustarbejde i bunden af vognen, udskiftet mørnet træværk i ydervæggen og skiftet gulvbelægningen i selve pakrummet. Henover vinteren 2011 - 2012 er vi så fortsat med at renovere sidegangen ud for pakrummet samt endeperronerne, hvor der dels er lavet rustarbejde i bunden af vognen, dels er gulvbelægningen udskiftet.

I foråret 2013 er vi startet på det indtil videre største projekt i foreningens historie, nemlig en renovering af vores Bn-vogn, der bl.a. har kørt på HFHJ. Grunden til at vi er gået i gang med denne vogn skyldes, at den er udstyret med oliefyr, der gør, at vi ved at få denne vogn i aktiv drift igen, kan udvide kørselssæsonen.

Her 4 år efter opstart af projektet kan det konstateres, at selv om det går langsomt, skrider arbejdet fornuftigt frem, hvilket ikke mindst skyldes, at der i foreningen er flere ildsjæle, der har lagt rigtig mange timer i arbejdet på vognen udover den faste månedlige arbejdsdag. Indtil videre er samtlige 20 undervinduer udskiftet, da de var punkterede. Samtlige 40 trærammer omkring vinduerne har været nedtaget, repareret, slebet og lakeret. En del af vognens ledningsnet er udskiftet, ligesom gulvbelægningen på begge mellemperroner er udskiftet. Udvendig er vognsiderne slebet ned og grundet. Her i starten af 2017 er vi nu i gang med at spartle og slibe ujævnheder på vognsiderne. Samtidig har vi været i gang med at renovere taget på vognen, der som det første er renset af. En lang række rustskader er spartlet, og efterfølgende slebet, hvorefter hele vognen er grundet. Vi forventer i løbet af foråret at have færdigmalet taget. Det er vores håb, at vi hen over sommeren 2017 kan påbegynde det omfattende arbejde med at male vognen rød igen. Et arbejde vi forventer vil strække sig langt ind i 2018.

I den efterfølgende fotoserie har vi forsøgt, at vise lidt episoder fra vore mange forskelligartede gøremål i foreningen.