DSB Hbikks 642

Godsvogn af stål. DSB købte denne vogntype brugt i Sverige for at anvende dem til befordring af stykgods.

Hos MY veterantog fungere vognen som lager.

Hbikks 642 i Padborg lørdag den 3. september 2005.
Foto: Henrik Bang Jensen