De røde kupévogne i oversigt

af Tommy O. Jensen.
Denne artikel er en opdateret og let redigeret udgave af en artiklen, som blev bragt i tidsskriftet Jernbanen nr. 5 1999. Artiklen bringes her med tilladelse fra forfatteren.

ÅrHvad skete der?
1964 1. serie på 20 stk litra B leveres:
B 2000-2009
B 2300-2309 (RIC, med elvarme)
1965 2. serie på 30 stk litra B og 18 stk af 3. serie leveres:
B 2010-2039, 2040-2057
1966 Resterende del af 3. serie på 17 stk litra B og 40 stk af 4. serie leveres:
B 2058-2074, 2075-2114
Endvidere leveres 1. serie på i alt 15 litra A:
A 100-107 (RIC)
A 108-114
1967 Leverance på 17 stk af 5. serie B-vogne på i alt 40 stk påbegyndes:
B 50 86 20-84 115-121
B 51 86 20-80 310-319 (RIC)
Tidligere leverede A og B-vogne påbegyndes omnummeret efter i UIC-norm, dvs. til:
A 51 86 18-80 000-007 (RIC)
A 50 86 18-84 008-014
B 50 86 20-84 000-114
B 51 86 20-80 300-309 (RIC)
1968 Leverance på 13 stk af 5. serie B-vogne forsætter:
B 50 86 20-84 122-134
Endvidere leveres 10 vogne af
1. serie BD på i alt 20 stk:
BD 50 86 82-84 000-009
1969 Leverance af 10 stk af 5. serie B-vogne afsluttes:
B 50 86 20-84 135-144
Leverance af 18 stk af i alt 20 stk litra AB:
AB 51 86 39-80 000-017 (RIC)
Endvidere leveres resterende 10 vogne af 1. serie BD:
BD 50 86 82-84 010-019
1970 Slutleverance af 2 stk litra AB:
AB 51 86 39-80 018-019 (RIC)
Leverance på i alt 30 stk af 6. serie B-vogne påbegyndes:
B 50 86 20-84 145-146
B 51 86 20-80 320-339 (RIC)
Leverance af 2. serie BD på i alt 10 stk gennemføres:
BD 51 86 82-80 020-029 (RIC)
1971 Leverance på resterende 8 stk af 6. serie B-vogne afsluttes:
B 50 86 20-84 147-154
B 328 udrangeres efter uheld i Tyskland, herefter skifter B 320 nummer til B 328, og
B 20-84 144 ombygges med elvarme til ny B 20-80 320.
1972 Forsøgsombygning af B 027 til Bk 50 86 85-84 027
1973 Ombygning af 19 stk B-vogne til Bk forsætter; omfattende
B 012,013,015-024,026,028, 030-034 til Bk 50 86 85-84 ... (samme vognnr.)
1974 Ombygning af 5 stk B-vogne til Bk afsluttes; omfattende
B 010,011,014,025,029 til
Bk 50 86 85-84 ... (samme vognnr.)
Leverence af 10 stk af 2. serie A-vogne gennemføres:
A 50-86 18-84 015-024
1975 Omnummerering af 20 stk B-vogne i forbindelse med indbygning af elvarmeanlæg:
B 107, 108, 114, 116-118, 120-125, 128, 133-135, 137, 139, 141, 143 til B 50 86 20-83 507....543.
1976 Omnummerering af alle ikke RIC-mærkede vognene forsætter i takt med indbygning af elektrisk varmeanlæg; dvs. 7. og 8 ciffer ændres fra 84 til 83.
1977 Ombygning af 8 stk BD-vogne af i alt 9 vogne til 2. serie Bk-vogne starter:
BD 000-004,007-009 til
Bk 50-86 85-83 035-039, 041-043
1978 Ombygning til 2. serie Bk-vogne afsluttes:
BD 006 til Bk 50 86 85-83 040
1979 Bk 023 brænder i København.
Genopbygges som B 20-83 023 og leveres tilbage til DSB i 1981.
1980 B 129 og 317 totalhavares i København, nye vogn-kasser beordres.
1981 Leverance af i alt 33 stk 7. serie B-vogne lægger ud med 16 vogne:
B 50 86 20-83 155-170
Omnummerering af B 20-83 528,533 til B 20-83 128,133 i forbindelse med udskiftning af elvarmeanlæg.
1982 Leverance af 17 stk B-vogne afslutter 7. serie B-vogne:
B 50 86 20-83 171-187
Erstatningsvogn B 50 86 20-83 129 og B 51 86 20-80 317 leveres.
1983 Efternøleren B 50 86 20-83 188 leveres.
B 317 omnummeres til B 340.
1984 B 129 omnummeres til B 189.
1985 AB 005 udrangeres efter brand i København.
1986 BD 011, 012, 017 og 019 ombygges til BDk 50 86 82-70 ...
1987 B 008 udrangeres efter brand.
1988 B 073, 110 og 534 udrangeres efter afsporing i Sorø.
AB 014 og BD 023 udrangeres efter rangeruheld i Hamborg Altona.
1989 B 126 udrangeres efter brand.
1990 BD 016 udrangeres efter brand. Sælges til HFHJ, istandsættes og sættes idrift som nr. BD 66.
BDk 012 og 017 ombygges til BDdk.
1991 Deklassering af 1.kl. vogne til 2.kl. medfører flg. omlitreringer:
A 18-80 005-020 til Ba 28-70 ...
A 18-83 021-024 til Ba-x 28-76 ...
AB 39-80 000-004 til Bab 29-70 ...
I forbindelse med ombygning omlitreres Bk 041-043 til Bk-x
1992 I forbindelse med modernisering og ombygning omlitreres:
Bk 039, 040 til Bk-x
Ba 51 86 28-70 015-020 til
Ba-x 50 86 28-76 015-020
1993 I forbindelse med indbygning af talested, omlitreres B 20-83 164, 165, 167-184, 186-189 til
B-t 29-76 ...
Ombygning til liggevogn:
B 51 86 20-80 300-305 til
Bc 51 86 50-71 ...
BDk 50 86 82-70 011, 019 omlitreres til WRD 51 86 87-71 ...
Årets udrangeringer (46 vogne):
B 000, 062, 085, 103, 140, 159, 160, 166, 185, 315, 331, 523
Bab 000, Bk 011-022, 024-038
BD 005, 010, 013-015, 018.
1994 Årets udrangeringer (11 vogne):
B 049, 050, 074, 080, 081, 082, 101, 130, 148, 516, BD 025
33 vogne sendes til Iran;
27 stk Bk og 6 stk BD
1995 I forbindelse med indbygning af talested, omlitreres B 20-83 155-158, 161-163 til B-t 29-76 ... samt
B 51 86 20-80 340 (RIC) til
B-t 50 86 29-76 190
Deklassering af 1.kl. vogne til 2.kl. medfører flg. omlitreringer:
A 51 86 18-80 000-004 til
Ba 50 86 28-70 ...
AB 51 86 39-80 006, 007, 010, 011, 013, 015, 019 til
Bab 50 86 29-76 ...
AB 51 86 39-80 008, 009, 012, 016 til Bab 51 86 29-70...
Årets udrangeringer ( 48 vogne):
AB 017,018, B 004, 005, 035, 040, 041, 045, 053, 056, 060, 063, 067, 072, 076, 086, 088, 090, 091, 092, 095, 097, 099, 102, 106, 119, 127, 136, 145, 150, 151, 152, 154, 311, 313, 314, 507, 508, 518, 522,
Bk-x 040, 041, BD 021, 022, 024, 026, 028, 029
1996 Ombygning til liggevogn:
B 51 86 20-80 306 til
Bc 51 86 50-71 306
Årets udrangeringer (36 vogne):
Ba-x 015, 018, 021, Bab 008
B 006, 038, 042, 046, 048, 052, 064, 065, 066, 070, 071, 079, 084, 094, 096, 098, 109, 112, 128, 133, 142, 146, 147, 149, 308, 310, 321, 327, 336, 517, 520, 541
1997 Årets udrangeringer (125 vogne)
Ba 000-014, Ba-x 016, 017, 019, 020, 022-024, Bab 001-004, 006, 007, 009-013, 015, 016, 019
B 001, 002, 003, 007, 009, 023, 036, 037, 039, 043, 044, 047, 051, 054, 055, 057, 058, 059, 061, 068, 069, 075, 077, 078, 083, 087, 089, 093, 100, 104, 105, 111, 113, 115, 131, 132, 138, 153, 307, 309, 312, 316, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 514, 521, 524, 525, 535, 537, 539, 543
B-t 155-158, 161-164, 165, 167, 168, 171, 172, 175, 176, 178, 182, 187, 188, 189
1998 Ombygning til liggevogn:
B-t 173, 174, 177, 180, 184, 186, 190 til
Bc-t 51 86 50-30 310-316 (RIC)
Tidl. udrangerede B 20-80 308, 327, 336 idriftsættes atter som
Bc-t 51 86 50-30 317-319 (RIC)
152 vogne sendes til Iran;
21 stk Ba/Ba-x, 15 stk Bab, 114 stk B/B-t og 2 stk Bk-x
WRD 87-71 011, 019 moderniseres og omnummeres til
WRD 51 86 89-30 101-102 (RIC)
Tilsvarende moderniseres BDdk 82-70 012, 017 og omnummeres til WSD 51 86 89-30 001-002 (RIC).
Årets udrangeringer (4 vogne):
B-t 169, 179, 181, 183
1999 MY veterantog indvinder reservedele fra B 109 og B 318. B 318 havde ellers fået Irans tekst, men kom aldrig til Iran
2000 Sidste sending til Iran bestående af 14 B-t vogne.
De resterende udrangerede vogne flyttes fra Fredericia til Centralværkstedet. Det drejer sig om:
B-t 181, 183, 179, 172, 168 samt BD 028
2001 Bc 51 86 50-71 300 til 306 samt WRD 51 86 89-30 102 henstilles i København.
I forbindelse med et større oprydningsprojekt ophugges Bk 041, BD 020 samt BD 028. B 318 ophugges endeligt.
Bc 51 86 50-71 301 til 306, WRD 51 86 89-30 102 samt B-t 181, 179, 172 og 168 køres til ophug i Århus.
2002 HFHJ sælger BD 66, tidligere DSB 50 86 82-83 016, til Østsjællandske Jernbaneklub
B-t 169 ophugges.

Følgende af de oprindelige kupévogne er i drift

Bc-t 310 - 317

Øvrige vogne i Danmark, der er overdraget til klubber og baner

A 000 - DSB museumstog
A 021 - DJK MY veterantog
Ba 022 - Gedser Remise
B 2000 - DSB museumstog
B 064 - DJK MY veterantog
B-t 183 - DSB museumstog
B 188 - DSB museumstog
B 332 - DJK MY veterantog
B 520 - DJK MY veterantog
Bk 016 - DSB museumstog
BD 016 - HFHJ BD 66, Struer Jernbaneklub
BD 021 - DJK
BD 026 - DSB museumstog
BD 029 - DJK MY veterantog

Litteratur, diverse numre af bladene

Vingehjulet
DSB-bladet
DSB-årsberetninger
Jernbanen
Blokposten
Lokomotivet
DLM 91